เชียงใหม่ /// นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ http://pmnewstv.com/news.php?nid=685

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการสัมมนา เรื่อง “โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์” ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เเละเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติและเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชนชาติไทยให้คงความเป็นไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาเพื่อรับมอบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยและได้ประสานกับหน่วยงานร่วมเพื่อจะได้นำรายละเอียดต่างๆมาดำเนินการต่อไป

 

ภาพ/ข่าว           เอ๋   ปชส.เทศบาลนครเชียงใหม่

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts