เชียงใหม่ /// นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานมอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานมอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเรยีนาวิทยาลัยวิทยาลัย เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลฯ  โดยมีสมาชิกเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ(นายไพศาล สุรธรรมวิทย์) ) สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงเม็งราย  เจ้าหน้าสำนักการสาธารณสุขฯ เข้าร่วมกิจกรรม .

สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว           เอ๋   ปชส.เทศบาลนครเชียงใหม่

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts