เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ชม.ร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสำราญ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จว.ชม. โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.ช.ม./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(พ.) เป็นประธาน ณ ศูนย์อำนวยการสั่งการฯ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ อ.เมือง จว.ช.ม.

ภาพ/ข่าวโดย ปชส,กอ.รมน.จังหวัอ ชม.

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts