วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ World Cancer Day” โดยพันโทหญิง จิราภรณ์ สารภีเพ็ชร และทีมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันได้นำกิจกรรมและนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมจัดแสดงพร้อมทั้งมีการเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว         ปชส.ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จ.ลำปาง

Related posts