เชียงใหม่ /// ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16

วันที่ (25 มกราคม 2561) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาล นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาล และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กงสุลจีนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สมาคมนักธุรกิจไทย-จีน จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยที่ประชุมได้วางแผนเตรียมการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน และยังได้กำหนดรูปแบบการจัดงานให้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านรูปแบบการแสดงต่างๆ เช่น การจัดประกวดมิสไซน่าทาวน์ การประกวดหนูน้อยตี๋หมวยสวยเก่ง การแสดงเชิดสิงโตกระโดดเสาดอกเหมย การเชิดมังกรไฟ การจุดพลุไฟ การแสดงหุ่นงิ้ว จากมณฑลฝูเจี้ยน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจากเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรม กาดหลวงเกมส์ ครั้งที่ 5 โดยชุมชนตรอกเหล่าโจ้ว จัดการแข่งขันมากฮอส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมีผู้ร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์ ครั้งที่ 16 ขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ศาลเจ้ากวนอู(ตรอกเหล่าโจ้ว)
นอกจากนั้นประธานในที่ประชุมยังได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานภายในเตรียมปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 มีความน่าสนใจและมีความยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมที่จะแสดงสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้

ภาพ/ข่าว      ปชส.   เทศบาลนครเชียงใหม่

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts