เชียงใหม่ /// ห่มผ้าเหลือง “บวช” ต้นยางใหญ่อายุกว่า 130 ปี ให้ครบกว่า 100 ต้น

จิตอาสานครเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาล ร่วมห่มผ้าเหลือง “บวช” ต้นยางใหญ่อายุกว่า 130 ปี ให้ครบกว่า 100 ต้น คณะสงฆ์แขวงกาวิละมอบผ้าสบง-จีวรให้ พร้อมประกาศจะร่วมกันอนุรักษ์หวงแหน ไม่ให้มีการทำลาย ส่วนการป้องกันกิ่งหักโค่น เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมประสานป่าไม้ และ ออป.ริดรอนก่อนถึงฤดูแล้งทุกปี

เมื่อเช้าวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่แขวงกาวิละ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมืองเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ และนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี น.ส.พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ น.ส.ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และคณะจิตอาสาในเขตอำเภอเมืองและนครเชียงใหม่ประมาณ 100 คนร่วมกิจกรรมห่มผ้าเหลือง “บวช” ต้นยางนาหรือยางใหญ่สองฝั่งถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่หน้าแขวงกาวิละไปจนถึงสี่แยกหนองหอย รวมกว่า 100 ต้น โดยคณะสงฆ์ในแขวงกาวิละจาก 9 วัดได้รวบรวมผ้าเหลืองประกอบด้วยจีวร-สบง นำมาเย็บเป็นผ้าเหลืองบวชต้นยางใหญ่ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์ต้นไม้หมายเมืองแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า  กิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 4 มกราคมผู้บริหารเทศบาลร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกับประธานชุมชนเมืองกาย ชุมชนบ้านเด่นสามัคคี ชุมชนการเคหะหนองหอย 1 ประธานชุมชน ร7.พัน.1 และพ่อแม่พี่น้องในชุมชนใกล้เคียงร่วมกันบวชต้นยางนาริมถนนเส้นเชียงใหม่-ลำพูนในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์คู่เมืองเชียงใหม่เป็นเวลากว่าร้อยปีมาแล้ว วันแรกนั้นได้บวชต้นยางนาทั้งหมดทั้งหมด 26 ต้น  และมาดำเนินการต่ออีกในวันที่ 9 มกราคม 2561  นี้อีกคาดว่าจะออกดำเนินการบวชต้นยางนาที่เหลือให้ครบรวมประมาณ 150 ต้น(ในเขตเทศบาล) นอกจากนั้นได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ต้นยางนาไม่ให้ทำลายด้วยวิธีใดๆ ส่วนกรณีที่จะมีกิ่งหักโค่นหรือเสี่ยงอันตรายในช่วงพายุฤดูร้อน ก็จะมีการตัดรอนกิ่งลงมา โดยประสานกับป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เพื่อมาดำเนินการทุกปี

ทางด้าน น.ส.ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะจิตอาสา กล่าวว่า น่าดีใจทีทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญของต้นยางนา อันเป็นไม้หมายเมืองและสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่จนถึงสารภีที่มีความร่มรื่น และสวยงาม การได้บวชต้นยางใหญ่พร้อมกันเช่นนี้ เท่ากับร่วมกันปกป้องฟื้นฟู และขอบคุณที่เทศบาลประกาศจะอนุรักษ์ดูแลให้น้ำ ให้ปุ๋ย เพื่อให้ต้นยางนากลับมาแข็งแรงสวยงามเหมือนในอดีต ดังที่รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าว พร้อมกับขอความกรุณาจากเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ต้นยางนาช่วยดูแลรักษา ช่วยให้น้ำเติมปุ๋ยก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์ได้อีกทางหนึ่งที่จะทำให้ต้นยางนา สามารถกลับมาสมบูรณ์สวยงามเช่นในอดีต

สำหรับประวัติต้นยางนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ บันทึกไว้ว่า มีการปลูกต้นแรก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2425 โดยเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ ในรัชกาลที่ 5 ยุคนั้นเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ มาบริหารโดยกำหนดนโยบาย “น้ำต้อง กองต๋ำ” หมายถึงการพัฒนาคูคลองร่องน้ำให้บริบูรณ์จะต้องทำไปพร้อมกับการตัดถนนหนทางใหม่ๆ ให้กว้างขวาง วัวคลายล้อเกวียน และราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก  พร้อมกันนั้น “กอง” หมายถึงถนนก็จะต้องมีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาเป็นทิวแถวสวยงาม จึงกำหนดให้เส้นทางสายหลักของเมืองเชียงใหม่ปลูกต้นไม้ริมทาง คือสายเชียงใหม่-ลำพูน ปลูกต้นยางนา สายเชียงใหม่-สันป่าตองปลูกต้นขี้เหล็ก สายสันกำแพงปลูกต้นก้ามปูหรือฉำฉา เป็นต้น  ต่อมาต้นยางนาเติบโตสูงใหญ่พร้อมกับการขยายตัวของชุมชน มีการสร้างอาคารบ้านเรือนประชิดเขตทาง ทำให้ต้นยางนาถูกทำลาย และที่ล้มตายเองก็มี เนื่องจากมีอายุมากกว่า 130 ปี คงเหลือต้นยางนาตั้งแต่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไปถึงบ้านปากกอง อ.สารภีประมาณ 900 กว่าต้นเท่านั้น.

ภาพ/ข่าว      ปชส.   เทศบาลนครเชียงใหม่              สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts