พิธีทำบุญปอยหลวง “เฉลิมฉลองในโอกาสโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พิธีทำบุญปอยหลวง “เฉลิมฉลองในโอกาสโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ ครบ 6 ปีและเฉลิมฉลองครบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญปอยหลวง “เฉลิมฉลองในโอกาสโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ ครบ 6 ปีและเฉลิมฉลองครบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีฯ ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
. .
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/916d25a9-7111-474d-931d-19ad2fabde6e

Related posts