พิธีมอบทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567


คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 160 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบทุนการศึกษา และกล่าวขอบคุณเจ้าของทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมมอบทุนและแสดงความยินดี

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2567

Related posts