ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สมัยที่ 26 (2567-2569) . .

ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายพีรพงศ์ เชิดสถิรกุล ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สมัยที่ 26 (2567-2569) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับเกียรติบัตรการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 26 (2567-2569) โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และคณะกรรการสมาคมฯ สมัยที่​ 26​ ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก​
.
สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ก่อตั้งมากว่า 50 ปี โดยการรวมตัวกันของนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนและนักธุรกิจชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมฯ จึงเป็นศูนย์รวมและประสานงานองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีมากกว่า 40 องค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและวัฒนธรรม ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมให้เจริญอย่างต่อเนื่องสืบมา และมีการพัฒนารูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจยุคใหม่ ​ณ ห้องประชุมอาคารพิสิษฐเกษม สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://cmu.ac.th/th/article/80c73fd4-e6d7-4da7-a953-157fefb951e5

Related posts