สวนนงนุชพัทยาต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ร่วมกันปลูกต้นไม้และเข้าเยี่ยมชมสวน

วันนี้นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ต้อนรับนายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลีย ประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการกองเอกสิทธิ์ กรมพิธีการทูต กระทรวงต่างประเทศ ร้อยโทบรรพต อุชชิน เข้าเยี่มชมแล้วร่วมปลูกต้นไม้

โอกาสนี้ ทางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลีย ประจำประเทศ ได้ปลูกต้นตาเสือ ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง อาจสูงถึง 18 เมตร พบได้ในจีนตอนใต้ อินเดีย ศรีลังกา ไทย และแถบเอเชียตะวันออก สวนรุกขชาติแห่งนี้ทางสวนนงนุชพัทยาได้ขออนุญาติจากกรมป่าไม้จำนวน43 ไร่ เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้และปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าและหายากจากทั่วทุกมุมโลก

ทั้งนี้ทางสวนนงนุชพัทยาจัดทำสวนรุกขชาตินี้ให้แก่ประเทศไทย และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านพฤษศาสตร์บนพื้นที่ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวม การปลูกพันธุ์ไม้และการดูแลบำรุงรักษา ทั้งหมดนี้สวนนงนุชพัทยาเป็นผู้รับผิดชอบ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสวนสวยมากว่า 50 สวน บนเนื้อที่ 1,700 ไร่ สร้างความประทับใจให้แก่ทางคณะเป็นอย่างมาก

Related posts