ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. .

รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.

ในโอกาสที่มาประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567
.
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/6b03a3ae-28d1-4e2b-915c-68ce309a849d

Related posts