# สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เข้าร่วมงาน “ Amazing Thailand Golf Roadshow to Taiwan 2024

# วันที่ 21 มิถุนายน 2567
นายเฉลิมพล ชูชาติ นายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ,นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม อุปนายก สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน และตัวแทนสนามกอล์ฟ ทั้งหมด รวม 9 ได้เข้าร่วมงาน “ Amazing Thailand Golf Roadshow to Taiwan 2024

จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ แผนกเอเชียตะวันออกและสำนักงานไทเป เพื่อเจรจาการค้าและนำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวในเชิงกีฬากอล์ฟให้กับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว และเอเจนท์กอล์ฟของ

Related posts