# ขับเคลื่อนกีฬาเชิงกอล์ฟอย่างต่อเนื่อง

# สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เข้าร่วมงาน “ Amazing Thailand Golf Roadahow to Taiwan 2024
# วันที่ 19-23 มิถุนายน 2567
# เข้าเยี่ยมและประชุมเตรียมความพร้อม


นายเฉลิมพล ชูชาติ นายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ,นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม อุปนายก สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน และตัวแทนสนามกอล์ฟ ทั้งหมด รวม 9 ได้เข้าเยี่ยมประชุมเตรียมความพร้อม ในการเจรจาการค้า Taiwan Roadshow 2024 กับ ททท.สำนักงานไทเป เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

Related posts