เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง และสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ร่วมในพิธี ซึ่งการเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ มีผู้มีเกียรติและผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลคลองขลุง รวมทั้งคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ พิธีเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน พิธีมอบขาเทียมและร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงงานทำขาเทียมพระราชทานคลองขลุงอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงงานทำขาเทียมพระราชทานที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลคลองขลุง ได้ให้บริการทำขาเทียมมาก่อนการก่อสร้างอาคารใหม่นี้มาร่วมสิบปี และเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่มีโรงงานทำขาเทียมพระราชทานตั้งอยู่ จากทั้งหมด 95 แห่งทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายการให้บริการทำขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิฯ ที่ให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ทุกเชื้อชาติ และศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า

Related posts