ห.จ.ก.เชียงใหม่ซื่อตรงแบตเตอรี่และคณะที่ปรึกษาโครงการๆได้มอบรถเข็นนั่งวีแชร์ ให้แก่นาย สมบัติ ศิริธนวัต อายุ 67 ปี ผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 14
30น. โครงการ”สันติภาพโลก”
(UIPM-UI Thailand) นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธ์ เพชรแท้
พิชิตตะวัน ambassador world
peace (ที่ปรึกษาพิเศษและสมาชิกแห่งUN) พร้อมทีมงาน ห.จ.ก.เชียงใหม่ซื่อตรงแบตเตอรี่และคณะที่ปรึกษาโครงการๆได้มอบรถเข็นนั่งวีแชร์ ให้แก่นาย สมบัติ ศิริธนวัต อายุ 67 ปี ผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่บ้านเลขที่ 66/1
ต.ป่าไผ่ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่
อดีตนักวิชาการเกษตร พัฒนาที่
ดินเขต 6 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โดยมี นางนิธินาถ ศิริธนวัต อายุ 60 ปีอาชีพค้าขายขนมอยู่ที่ตลาดป่าเหมือด รายได้วันละ 200-300 บาท (ภรรยา) เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดทางโครงการ
ๆได้แบ่งปันความสุขให้เติมเต็ม
แก่ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมๆ เพราะพระเจ้าเป็นความรักๆที่ยิ่ง
ใหญ่ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวท่านมีแต่สันติสุขตลอดกาลๆเพื่อ “สันติภาพโลก”

Related posts