มหาวิทยาลัย Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan (KGUMSB) และโรงพยาบาลในเครือ KGUMSB

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อไทย-เกาหลี เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัย Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan (KGUMSB) และโรงพยาบาลในเครือ KGUMSB

เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านโรงพยาบาล การฝึกอบรมบุคคลากรทางการแพทย์และการวิจัยระหว่างสองสถาบัน โดยมี Dr.Guru Prasad Dhakal, Dean at the Faculty of Postgraduate Medicine. และ Mr.Nima Sangay, Dean of Nursing and Public Health ให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan ประเทศภูฏาน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/bxMi8

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts