“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 11 มิถุนายน 25467

Watch Mass TV, (Lanna News 3 sessions from 7 a.m. – noon- 6 p.m.) , Lanna documentary Watch via all mobile systems all over Thailand around the world ) , click this LINK

https://live2.thaitvstream.com/play/mounchontv/index.m3u8

*****************

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมการอบรม SHA “From Idea to Practice in Spiritual Healthcare”

**********************

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราต้อนรับ คณะดูงานจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเชียงใหม่

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร พร้อมหัวหน้าแผนก
ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเชียงใหม่

เข้าเยี่ยมชมการบริการทางการแพทย์ รวมไปถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์กายภาพของโรงพยาบาล และได้เยี่ยมชมแผนกต่างๆ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

*************************

SUN โชว์งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรที่ยั่งยืน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผลักดันเกษตรกรใช้นวัตกรรมเกษตร เดินหน้าจัดงาน “งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” มุ่งพัฒนาธุรกิจโตแกร่งควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY)

นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain เปิดเผยว่า SUN งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เป็นความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อพัฒนาแนวทางในการสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรและสังคม ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและระบบ AI เปลี่ยนผ่านเกษตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ ให้เกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูลการเกษตรและสามารถปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคเอกชนและเกษตรกรไทยที่มีศักยภาพ และจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย ให้เกษตรกรในเครือข่ายและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ยกระดับเกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างความยั่งยืนด้านวัตถุดิบ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

งาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” เปิดให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การสาธิตใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการเกษตรครบวงจร และบูทจัดแสดงความรู้ด้านการเกษตรจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ อาทิ บ.อีสท์เวสท์ซีด บ.แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ บ.ซินเจนทาครอป บ.ไฮโดรไทย บ.เจียไต๋ บ.คอร์เทวา อกริไซเอนซ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดเวทีเสวนาให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเชิงลึกในมิติต่างๆ โดย บ.ลิสเซินฟิลด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ SUN มุ่งหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

*********************

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยสินในน้ำ✍️….เศรษฐกิจของประเทศเราเวลานี้ไม่ดีเอาเสียเลย รัฐบาลชุดนี้ว่าถ้าได้เข้ามาบริหารประเทศ เศรษฐกิจจะต้องดีและน้ำมันจะต้องถูกลง แล้วเป็นไงละพี่น้อง เศรษฐกิจดีหรือเปล่า น้ำมันถูกหรือเปล่า ทั้งๆที่ประเทศเพื่อนบ้านราคาน้ำมันเขาลิตรละ 10 กว่าบาท แต่ประเทศเราลิตรเท่าไหร่แล้วเวลานี้ จำแทบไม่ได้เพราะราคามันขึ้นเอาๆ คนไทยจึงต้องเป็นสี(ทนได้)กันต่อไป….มาเรื่องของสุขภาพดีกว่า ซึ่งคนเราถ้าสุขภาพดีสุขภาพจิตมันก็ดี วันนี้ผมขอหยิบเอาข้อมูลในเรื่องของความดันมานำเสนอ ซึ่งโรคความดันมิได้เป็นเฉพาะคนสูงวัย คนวัยกลางๆ หรือวัยรุ่นก็ยังมีสิทธิ์เป็นกันได้ เพราะโรคความดันโลหิตไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่น มันมีผลต่อสุขภาพของคนเราค่อนข้างมาก เพื่อลดความเสี่ยงและเข้าใจเรื่องความดันโลหิตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดี….มาทำความเข้าใจกับความดัน วัยหนุ่มสาวที่สุขภาพดี ความดันควรอยู่ที่ 120/80 ผู้สูงวัยที่แข็งแรง ความดันควรอยู่ที่ 140/90 ตัวล่างเป็นตัวชี้วัดความดันด้านหัวใจ สูงสุดไม่ควรเกิน 95 และไม่ควรต่ำกว่า 70 ส่วน ตัวบนเป็นตัวชี้วัดความดันของสมอง สูงสุดไม่ควรเกิน 160 และไม่ควรต่ำกว่า 110 โดยแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้ ….1. ตัวบนสูง ตัวล่างก็สูง แสดงว่าเป็นโรคความดันสูง หากความดันสูงนาน 10 ปี จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจ แต่ถ้าความดันสูงนาน 20 ปี ก่อให้เกิดโรคด้านเส้นเลือดสมอง 2. ตัวบนสูง ตัวล่างปกติ สะท้อนโรคสันคออักเสบ เป็นสาเหตุสำคัญของโรคเส้นเลือดสันหลับตีบ 3. ตัวบนสูง ตัวล่างต่ำ แสดงว่าเป็นโรคสันหลังคอ และหัวใจขาดเลือด 4. ตัวบนต่ำ ตัวล่างต่ำ เป็นสาเหตุหลักของความดันต่ำ 5. ตัวบนต่ำ ตัวล่างปกติ แสดงว่าหัวใจขาดเลือด 6. ตัวบนปกติ ตัวล่างสูง แสดงว่าหัวใจทำงานหนัก ร่างกายอ่อนแอง่าย และ 7. ตัวบนปกติ ตัวล่างต่ำ ปัญหาของหัวใจขาดเลือด จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่าย….นอกจากนี้ยังมีข่าวการวิจัยใหม่ของ USA ประกาศอย่างเป็นทางการว่าคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ค่ามาตรฐานคือ 150/90 คนที่อายุ 80 ปีขึ้นไป ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 160 หรือ 170 ก็ได้ ที่ผ่านมาหลายปี เป็นเพราะผลด้านการค้า ทำให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานเก่าๆ ว่าไม่ควรเกิน 120 ทำให้คนอายุ 60 – 70 ปี ต้องรับภาระที่ไม่จำเป็นและกังวลเรื่องความดันโลหิต ต่อจากนี้ต้องเปลี่ยนแนวคิดที่แพทย์เคยสอนมาผิดๆ…. เป็นไงละพี่น้อง เรื่องของโรคความดันโลหิต ขนาดเรื่องโรคยังเอาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยว ผมเองก็ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ มักจะได้ยินหมอบอกว่าความดันเกิน 120 ค่อนข้างจะสูง แต่เขาไม่ถามว่าเราอายุเท่าไหร่ จะให้ดีเราต้องดูแลตัวเองก่อน โดยเฉพาะท่านผู้สูงวัยทั้งหลาย อย่าขี้เกียจและคำที่ว่าไม่มีเวลา อันนี้สำคัญ คำว่าไม่มีเวลานี่แหละมันจะทำให้ท่านได้มีเวลาไปนอนติดเตียง….สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่ที่ประกอบด้วย มวลชนทีวี,ข่าวด่วนมวลชนออนไลน์นิวส์ , เล่าเรื่องเมืองล้านนา และ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เสียงข่าวภาพ ได้รับใช้สังคมมานาน ใน วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ก็จะครบอายุ 7 ปีและก้าวขึ้นสู่ปีที่ 8 จากการนำเสนอข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องวันละกว่า 10 ข่าว ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยที่เราไม่เคยไปเรียกร้องเพื่อรับประโยชน์ใดๆแต่ในวาระที่ครบรอบ 7 ปีเราหวังได้รับการสนับสนุนจากท่านและหน่วยงานของท่านตามแต่ท่าจะเห็นสมควร ผมในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของสำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงาน ทุกๆ บริษัทห้างร้าน ที่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมลงโฆษณา เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 7 ปี และก้าวขึ้นสู่ปีที่ 8 จะมากหรือจะน้อย ถือว่าทุกๆ ท่านได้ให้การสนับสนุนเสมือนที่ว่า น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า
….สินในน้ำ

Related posts