กองบิน 41 จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41, จิตอาสา 904 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 นำคณะหน่วยมิตรประชากองบิน 41 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โดยมี นางสาวชนันท์ธิดา อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


การจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน 41 ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ที่ทุรกันดาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง


ในการนี้ รองผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ทำการมอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี รวมถึงได้ทำการมอบผ้าห่มให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
นอกจากนี้ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลกองบิน 41 ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และได้จัดเจ้าหน้าที่บริการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชน รวมถึงจัดการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความเพลิดเพลินตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมอีกด้วย

Related posts