ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านสุนัขทหาร และเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ รองผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านสุนัขทหาร และเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นาวาอากาศเอก รณณรงค์ อาริยะ เสธนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41


ในการนี้ เสธนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะฯ ได้เดินตรวจคอกสุนัข, ตรวจสุนัขทหาร, ทดสอบสุนัขฯ ทุกหน้าที่, ตรวจแนะนำเจ้าหน้าที่ค้นหาช่วยชีวิต, ตรวจการปฏิบัติของสุนัขทหารยามสายตรวจ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41

Related posts