“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 2 มิถุนายน 2567

ดู มวลชนทีวี, (ข่าวล้านนา 3 ช่วง เวลา 7 โมง เช้า –เที่ยง- 6 โมง เย็น) , สารคดีล้านนา ชมผ่านมือถือทุกระบบ ทั่วไทย ทั่วโลก ) , กด LINK นี้

https://live2.thaitvstream.com/play/mounchontv/index.m3u8

******************

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมการสัมมนา การประเมินตนเอง ตามแนวทางเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( TQA)

******************

กรมสุขภาพจิต เพิ่มเครือข่ายดูแลจิตใจบุคลากร-นิสิตในสถานศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มอบโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 MOU ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา

***********************

ด๊อกเตอร์ อภิสิทธิ์ รับปริญญากับตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ (พิเศษ)

*********************

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 โดยสินในน้ำ✍️….วันที่ 19 มิถุนายนที่จะถึง เป็นวันครบรอบ 7 ปี และก้าวขึ้นสู่ปีที่ 8 ของสำนักข่าวภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย มวลชนทีวี , ข่าวด่วนมวลชนออนไลน์ , เล่าเรื่องเมืองล้านนา , และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (ที่ผู้อ่านไม่ต้องถ่างตาอ่าน) เสียงข่าวภาพ ที่เราได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร สารคดี ประชา สัมพันธ์ รับใช้สังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 7 ปีและกำลังจะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 8….ตลอดระยะเวลาที่เราได้นำเสนอข่าวสารต่างๆ ในแต่ละวันอย่างน้อยไม่เคยต่ำกว่าวันละ 10-15 ข่าว ซึ่งผู้บริโภคข่าวสามารถจับได้ต้องได้ เพราะเรามิได้ดีแต่พูด แต่เราทำและก็ทำอย่างจริงๆ จังๆ โดยทีมข่าวมืออาชีพที่คร้ำหวอดในวงการสื่อนี้มากว่า 30 ปี เรามิได้บอกว่าสำนักข่าวภูมิภาค เชียงใหม่ของเรามีคุณภาพแต่เราจะบอกว่า สำนักข่าวของเรามีความตั้งใจที่จะรังสรรค์สิ่งดีๆ เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชน.…เราไม่ได้อวดว่าเราเก่ง แต่เราบอกว่าเราได้มีการนำเสนอข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นข่าวประเภทไหน เราได้นำเสนอให้หมด ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง สิ่งเหล่านี้มันคือความภาคภูมิใจที่เราได้นำเสนอในทุกเรื่อง ราวให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งบริษัท ทั้งภาครัฐ ตลอดจนพี่น้องกลุ่มต่างๆ เรานำเสนอให้หมดไม่คิดเป็นอย่างอื่น เพราะเราคือผู้รับใช้สังคม ตลอดจนพี่น้องประชาชน….ในโอกาสที่ยืนหยัดรับใช้สังคมมาครบ 7 ปี และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ทางสำนักข่าวฯ ของเราใคร่ขอความกรุณาเชิญชวน และขอรับการสนับสนุนจากท่านและหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอก ชนเพื่อลงโฆษณาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 8 ซึ่งการสนับสนุนเรามิได้เจาะจงจำนวนตัวเลข แล้วแต่ท่านหรือหน่วยงานของท่านจะเห็นสมควร ซึ่งผมในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายข่าว หวังอย่างยิ่งว่าคงจะได้ความอนุเคราะห์จากท่าน และหน่วยงานของท่าน อย่างสภาษิตเขาว่า น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า....จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมสรุปผลของการดำเนินการป้อง กันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2567 พบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนสะสม รวมทั้งสิ้น 8,629 จุด ลดลงจากปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน 4,457 จุด คิดเป็นร้อยละ 34 แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 50 ส่วนพื้นที่เผาไหม้มีจำนวน 512,769 ไร่ ในขณะที่ปี 2566 มีพื้นที่เผาไหม้เกิดขึ้นกว่า 1,168,624 จุด….ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าลดลงอย่างมาก และทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ เป็นผลจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน การบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ และความรวดเร็วในการเข้าควบคุมไฟได้อย่างทันที ขณะที่ค่าคุณภาพอากาศ พบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐานรวม 87 วัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24 แต่ยังเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 วัน ส่วนด้านการแพทย์ และสาธารณสุข พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้าตรวจรักษาจำนวน 8,419 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน 8,871 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76 ซึ่งทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีการติดตามเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง
….สินในน้ำ

Related posts