“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 18 พฤษภาคม 2567

Watch Mass TV, (Lanna News 3 sessions from 7 a.m. – noon- 6 p.m.) , Lanna documentary Watch via all mobile systems all over Thailand around the world ) , click this LINK

https://live2.thaitvstream.com/play/mounchontv/index.m3u8

ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567
17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง อนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 นำเสนอนโยบายและการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด และการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง
โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

*************************

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมในพิธีทำบุญศตมวาร 100 วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ดาวเรือง ศิลปี โดยมีคุณศุภมาศ ดรบัณฑิต ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านสวนลุงกะป้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*****************

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 17
.
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 67 นำโดย ผศ.ดร. ธานี แก้วธรรมานุกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การพยาบาลครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง New Era of Heart and Stroke โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มขึ้น และมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ปีละประมาณ 30,000 ราย
.
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยต่อไป
.
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มาถ่ายทอดความรู้ รวมถึงแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ทันโลกทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการให้การรักษาพยาบาล ซึ่งในปีนี้มีพยาบาลวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 400 กว่าท่าน ภายในงานมีการตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจากผู้เข้าร่วมประชุม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567
.
นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมจากบริษัทชั้นนำกว่า 20 แห่ง จากหลากหลายบริษัท เพื่อให้คำแนะนำข้อมูลเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านสุขภาพ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก
.
#ประชุมวิชาการโรงพยาบาลเชียงใหม่รามครั้งที่17
#ศูนย์รักษาอัมพาต
#ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
#NewEraofHeartandStroke

******************

📌📌อย่าลืมนัดกันน๊าา…กำหนดการรับหมายเลขวิ่ง (BIB)
วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567
ณ จุดลงทะเบียน เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี
เวลา 11.00-18.00 น.
* หากไม่มาภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
📝 เอกสารที่ต้องเตรียม
1. #กรณีมารับเอง นำเพียงบัตรประชาชน หรือสูจิบัตร ตัวจริงมาแสดง แล้วแจ้งหมายเลขวิ่งที่ได้รับแก่เจ้าหน้าที่
2. #กรณีที่ฝากผู้อื่นมารับแทน ต้องนำสำเนาบัตรประชาชน หรือ รูปบัตรประชาชนในโทรศัพท์ แล้วแจ้งหมายเลขวิ่งที่ได้รับ และแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแก่เจ้าหน้าที่
*********************************
งานวิ่ง CHIANGMAI NIGHT SAFARI FAMILY RUN 2024 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 5.30 น. เป็นต้นไป
*********************************

*********************

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยสินในน้ำ✍️….นับเป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนเฝ้ารอมาเนิ้นนานกับโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ หลายคนบอกว่าจะแจกอยู่หรือเปล่า ถ้าตามข้อมูลน่าจะยังแจกอยู่ แต่เมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกที ปีนี้หรือปีหน้า พี่น้องก็ต้องคอยกันต่อไป เพราะว่าการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท มันมิใช่ของง่ายๆ ที่เข้าใจคือทำไมท่านไม่แจกเป็นเงินสดไปเลย พี่น้องเขาจะเอาไปซื้ออะไรมันเป็นเรื่องของพวกเขา มันไม่ดีกว่าหรือ….ในเมื่อพูดถึงเงินดิจิทัล 10,000 บาท แล้ว วันนี้ยังมีพี่น้องถามมาว่า เงินจำนวนดังกล่าว นำไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้หรือเปล่า ยังไม่แน่อาจจะซื้อสมาร์ทโฟนได้ เนื่อง จากก่อนหน้านี้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.การคลัง ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ว่าสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฟน ไอโฟน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆยังไม่มีการตัดออกต้องเอาข้อมูลมาดู รวมทั้งร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ต้องมีคำจำกัดความที่ชัดเจนว่าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้อไอโฟน สมาร์ทโฟน รวมถึงเครื่องไฟฟ้าอื่นๆนั้นขณะนี้ยังไม่มีการตัดออกแต่อย่างใด….ถือว่ายังพอมีความหวัง ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณารายละเอียดเพื่อนำเสนอในที่ประชุมรวมทั้งจะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดประเภทร้านค้าที่ต้องให้จำกัดความชัดเจน วางแผนเชื่อมฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด ว่าจะนำเงินดิจิทัล 10,000 บาท ไปซื้อโทรศัพท์ได้ หรือไม่ ส่วนตัวของผมนะครับว่าน่าจะซื้อไม่ได้….มาที่หลักเกณฑ์คนที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไว้ดังนี้ อายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาททุกบัญชีรวมกัน (ยกเว้นสลากออมสิน) นับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 ถอนเงินออกตอนนี้ไม่ทันแล้ว เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพกร ณ ปี 2566 โดยสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท….ส่วนเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเหมือนเดิม คือร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้นซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต อย่างไรก็ตาม ช่องทางการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิ ทัลวอลเล็ต จะใช้จ่ายในแอปพลิเคชั่นทางรัฐ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ละเอียดเพื่อให้ประชาชนที่สามารถเข้ามาใช้ได้อย่างเข้าใจไม่เป็นอุปสรรครวมทั้งยังมีการหารือเรื่องข้อมูลตามตรวจสอบ โครงการ….ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านว่าที่ ศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน ประธานโครงการ สันติภาพโลก สันติภาพแห่งการให้ สันติภาพแห่งความผาสุข ที่วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นี้ จะขึ้นรับปริญญาในระดับ ศาสตราจารย์พิเศษ อย่างเต็มตัว ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ UINSERV CMU ถนนนิมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ เวลา 16.00 น. ต่อไปต้องเรียกท่านว่า ศ.(พิเศษ) ดร. อภิสิทธิ์ นี่คือผลของงานที่ท่านได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง กับคำที่ว่านักบุญปีเตอร์แห่งเมืองล้านนา
….สินในน้ำ

Related posts