ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธานฯ พร้อมด้วยญาติมิตร ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ ที่มี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธานฯ พร้อมด้วยญาติมิตร ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ซึ่งพักอาศัยอยู่ ณ บ้านนันทราษฎร์ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (เป็นบ้านของมูลนิธิฯ ที่ได้รับจากการบริจาค) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าพักอาศัยอยู่ 30 คน

Related posts