สวนนงนุชพัทยา ทำพิธีบวงสรวง 9 กษัตริย์นาคาซึ่งเป็นราชาของเหล่าพญานาคทั้ง 4 ตระกูล และลูกแก้ว 9 ประการ

วันนี้ เวลา 09.09 น. นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้จัดพิธีบวงสรวง “9 กษัตริย์นาคาราชาของเหล่าพญานาค 4 ตระกูล ลูกแก้ว 9 ประการ” เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องศิลปะวัฒธรรม ความสวยงาม และยิ่งใหญ่สุดอลังการ ด้วยความสูงถึง 14 เมตร วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเป็นการรวบรวมรูปแบบของพญานาคเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนครบทั้ง 9ตระกูลไว้ที่สวนนงนุพัทยา

ในการทำพิธีมีพระอธิการวชิรศักดิ์ ถาวรสักโธ (หลวงครูหนุ่ม)วันบ้านเตย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกัมพล ตันสัจจา เป็นประธานในพิธีและมีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีการจัดสถานที่สำหรับบวงสรวง ณ บริเวณ สวนดอกไม้พญานาค ซึ่งเป็นสวนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ล่าสุดที่นับว่า เป็นประติมากรรมปูนปั้น ที่ถูกออกแบบให้มีความวิจิตรสวยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของสวนนงนุชพัทยา

การจัดสร้าง “ 9 กษัตริย์นาคาราชาของเหล่าพญานาค 4 ตระกูล ลูกแก้ว 9 ประการ” เป็นดั่งตำนานจอมกษัตริย์นาคา 9 พระองค์ ผู้ปกครองพิภพบาดาล ประกอบด้วย พญาอนัตนาคราช , พญามุจรินทร์นาคราช , พญาภุชงค์นาคราช , พญาศีรสุทโธนาคราช , พญาศรีสัตตนาคราช , พญาเพชรภัทรนาคราช หรือ พญาเกล็ดแก้วนาคราช ,พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช , พญายัสมันนาคราช และพญาครรตระศรีเทวานาคราช โดยมีการจัดสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่10 ก.ย 2566 แล้วเสร็จในวันที่ 2 ก.พ 2567 รวมระยะเวลาในการจัดสร้าง 146วัน

Related posts