เริ่มแล้ว งาน“ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 16

อำเภอดอยสะเก็ด จัดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 16 วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ นี้ ร่วมสัมผัส วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวดอยสะเก็ด และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของดีดอยสะเก็ด

วันนี้ (9 ก.พ.67) ที่ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน“ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 16 ซึ่งในปีนี้อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย และประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดขึ้นร่วมกันจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอดอยสะเก็ดให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง ไก่อบฟาง การประกวดแม่ญิงงามดอยสะเก็ด การเดินแบบแฟชั่นผ้าถิ่นไทย และชนชาติพันธ์ุ การเดินแบบการกุศล “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสมทบทุนโครงการซ่อมสร้างบ้านครัวเรือนยากจนคนดอยสะเก็ด การประกวดรำวงย้อนยุคและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ ซุ้มของดี 14 ตำบล บูธจัดแสดงจำหน่ายสินค้าของดีดอยสะเก็ด ผลิตภัณฑ์ OTOP Premium และสินค้า GI กาดหมั่วครัวฮอม อาทิ ใส่อั่ว ข้าวต้มมัดศิลาดล ข้าวหลามแม่บัวคำ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภายในอำเภอดอยสะเก็ด รวมถึงมีการแสดงมหรสพอีกมากมาย โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและผู้เข้าเที่ยวชมงาน ได้ร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้ง 3 วันเต็ม

Related posts