ร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน บุคลากร ด้าน Integrative Medicine เ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย และ รศ.ดร.นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารทุนวิจัย

เข้าหารือความร่วมมือกับ Professor Helena Hansen, PhD, Director of the Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior และ Dr. Enrico Castillo, Associate Vice Chair for Justice, Equity, Diversity, Inclusion, David Geffen School of Medicine , UCLA เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน บุคลากร ด้าน Global mental health และ health service and policy research และเข้าหารือกับ Dr. Weijun Zhang, Center for East-West Medicine เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน บุคลากร ด้าน Integrative Medicine เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/szSEg

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts