มญ่าฯ คว้ารางวัล ”ห้องลดฝุ่น เชียงใหม่” ประจำปี 2567 ถือเป็นศูนย์การค้าหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ตอกย้ำความพร้อมในการให้บริการ .

วันนี้ (8 ก.พ. 67) ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง ”ห้องลดฝุ่น เชียงใหม่” ประจำปี 2567 แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องลดฝุ่น (Clean Air Room) ในสถานที่สาธารณะ โดยมี นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วย

ทั้งนี้ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้รับใบรับรอง ”ห้องลดฝุ่น เชียงใหม่” ประจำปี 2567 ในระดับ 1 ดาว จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายภัทร ขันธชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็น 1 ใน 3 หน่วยงานภาคเอกชน และเป็นศูนย์การค้าหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับใบรับรองดังกล่าวนี้ ตอกย้ำถึงความพร้อมในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 

Related posts