รพ.สวนปรุง จัดตั้ง “ตู้เติมรัก ปันสุข CareD Corner” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน ในโครงการ CareD+

7 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นำคณะผู้บริหารและทีม CareD+ รพ.สวนปรุง ดำเนินการจัดตั้ง “ตู้เติมรัก ปันสุข CareD Corner” ในโครงการ CareD+ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันในวันแห่งความรักและทุกๆ วัน ให้กับประชาชน

โดยจัดทำตู้เติมรักปันสุข ใน 2 จุดบริการ จุดที่ 1 ภายในอาคารผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน และจุดที่ 2 บริเวณที่พักคอยอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่ต้องการมาหยิบทานหยิบใช้ได้ฟรี หรือถ้ามีนำมาแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม ขนม หรือสิ่งของที่จำเป็นมาเติมในตู้เติมรักปันสุข หรือสอบถามการร่วมแบ่งปันได้ที่ ทีม CareD Corner รพ.สวนปรุง 0 5390 8500 ต่อ 60242 ในวันเวลาราชการ

Related posts