###”ลูกม่วงขาว ” โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทอง I-New Gen Award 2024 “เครื่องพิฆาตไวรัสทูอินวัน”###

นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนครสวรรค์ว่า นายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนนครสวรรค์ ได้จัดส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมงาน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน (THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2024) ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 THAILAND INVENTORS’ DAY จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ผลการประกวดปรากฏว่าลูกม่วงขาว โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทอง I-New Gen Award 2024 นวัตกรรมเรื่อง เครื่องพิฆาตไวรัสทูอินวัน กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ โดยมีคณะนักเรียนผู้ประดิษฐ์ ได้แก่
1.นางสาวธีรกานต์ เตชาติวัฒน์
2.นางสาวภัคนันท์ เขียวกำจัด
3.นางสาวอัญชลิกา องค์วิศิษฐ์
มีคุณครูที่ปรึกษา คือ ดร.อาภาภรณ์ ปานมี และ คุณครูกนกพร ภู่ตระกูล

“นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ และจังหวัดนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่งอย่างน่าภาคภูมิใจ ของลูกม่วงขาวโรงเรียนนครสวรรค์ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูผู้ฝึกสอน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมช่วยกันสนับสนุนจนประสบความสำเร็จ ซึ่งทางโรงเรียนยินดีส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ” นายชาญชัย ชนิดสะ กล่าว


////

Related posts