###ชมรมข้าราชการบำนาญลาดยาวประชุมสัญจรและมอบทุนการศึกษา##

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. มีการประชุมสัญจร ชมรมข้าราชการบำนาญลาดยาว. และทำบุญมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน. 28,350 บาท ทุนอาหารกลางวัน 10,000. บาท. ทุนพัฒนาโรงเรียน 5,000 บาท และครอบครัว อ่อนไทย /จงเกตุกรณ์ 5,500 บาท มอบให้กับโรงเรียน และ นักเรียนโรงเรียนวัดวังม้าฯ.ตามโครงการธารน้ำใจสู่โรงเรียนขนาดเล็กของชมรมฯ.
นายบุญนำ ศรีตะลหฤทัย. ประธานชมรมข้าราชการลาดยาวขอขอบคุณ สจ.พัทธิยะ (สจ.ท๊อป) ชาวเวียง บุตรชาย อาจารย์วรรณดี ชาวเวียง

ร่วมมอบทุนการศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯเป็นประจำ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินทำบุญด้วยกัน และ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจ

Related posts