กองบิน 41 ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติการบินกองทัพอากาศ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นาวาอากาศเอก นัฐวุธ พุกประยูร หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติการบิน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจสอบมาตรฐานการบิน กองบิน 41

โดยมี นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ให้การต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองบิน 41
ในการนี้ คณะฯ ได้ร่วมฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านมาตรฐานการบิน พร้อมประเมินค่าหน่วยบิน ฝูงบิน 411 กองบิน 41 เพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

Related posts