MCATT เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่จัดโครงการ “เสริมสร้างพลังใจ ทหารไทยกองทัพภาคที่ 3” ณ มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จ.น่าน

5 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นำทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่จัดโครงการ Kick off “เสริมสร้างพลังใจ ทหารไทยกองทัพภาคที่ 3” ให้บริการประเมินภาวะสมดุลกายใจด้วยเครื่อง Bio-feedback สำหรับกำลังพลทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ ค่ายสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน กล่าวว่า ภายใต้กิจกรรม “เสริมสร้างพลังใจ” นี้ กรมสุขภาพจิตและหน่วยงานในสังกัดได้ให้ความสำคัญและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ให้บริการโดยมีรถโมบายคลายเครียดหรือรถเพื่อนใจ เป็นเสมือนโรงพยาบาลเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขภาพจิตประชาชนให้ได้รับพลังใจพร้อมฝันฝ่าและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตอย่างเข้มแข็ง ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน

Related posts