โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน ในงาน BAAC DBA Charity Walk-Run 2024

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน ในงาน BAAC DBA Charity Walk-Run 2024 ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน จัดโดย สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
.
ภายในงาน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดเตรียมทีมพยาบาลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เพื่อให้บริการด้านสุขภาพให้คำแนะนำ รวมถึงการช่วยปฐมพยาบาล แก่พนักงานกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการดูแลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

Related posts