ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ University of California, Los Angeles (UCLA), David Geffen School of Medicine

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร และ รศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยือน University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ University of California, Los Angeles (UCLA), David Geffen School of Medicine

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ 1) การแลกเปลี่ยน บุคลากร อาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และนักวิจัย 2) การร่วมจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการ 3) และการทำวิจัย ระหว่างทั้งสองสถาบัน

โดยมี Professor Lee Todd Miller, Associate Dean of Student Affairs, Ms. Zoe Stathopoulos, MSc, Director of Operations, Assistant Professor Traci Wells, PhD, Director of Education for Global Health Program ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/zK9ZU

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts