ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเร่งให้ความช่วยเหลือผู้พิการโยกสามล้อเข้ากรุงเพื่อแสดงตัวถูกตัดสิทธิ์คนพิการ

ตามที่ปรากฏข่าวเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ว่านายมณฑล เพ็ชรสังข์ อายุ 48 ปี ราษฎร หมู่ 7 ต.แม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้เดินทางด้วยรถสามล้อโยกเพื่อไปที่กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานครเพื่อยืนยันตัวตน เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์คนพิการ ขณะนี้เดินทางถึงจังหวัดอ่างทองแล้วนั้น
ในการนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เร่งตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือ ซึ่งได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงและดูแลในเบื้องต้นแล้ว และจากการสอบถามข้อมูลในพื้นที่ทราบว่านายมณฑล เคยมีบัตรประจำตัวคนพิการ แต่ขณะนี้ตรวจสอบในระบบข้อมูลไม่พบชื่อ ที่ผ่านมาเคยได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ แต่ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านไป กำลังตรวจสอบว่าเหตุใดชื่อในระบบข้อมูลจึงหายไป


และต่อมาอำเภอศรีสัชนาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้ว ปรากฏข้อมูลพบเหตุส่วนตัวบางประการที่เป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์คนพิการ
โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้พิการรายดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

Related posts