ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล กองบิน 41

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นาวาอากาศเอก ประการ เทศแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการ เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล กองบิน 41

โดยมี นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน 41
ในการนี้ คณะฯ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล กองบิน 41 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และแนะแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเดินทางตรวจเยี่ยมแผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 อีกด้วย

Related posts