คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ถวายเวชภัณฑ์สังฆทานยาแก่พระธรรมจาริก จำนวน 300 ชุดในงานปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 59

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ถวายเวชภัณฑ์สังฆทานยาแก่พระธรรมจาริก จำนวน 300 ชุดในงานปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 59 ประจำปี 2567 โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7 องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ให้การรับมอบ

พร้อมกันนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/Ipg6W

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts