ถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มช. รุ่นที่ 58 . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 58 จากคณะต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565-2566

ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 58 ในวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ณ บริเวณไร่ฟอร์ต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/0187ad4c-6cef-478b-afa2-5280de5f3516

Related posts