กรมสุขภาพจิต แนะ 5 ช่องทางปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน

หากคุณเครียดไม่สบายใจ กรมสุขภาพจิตมีช่องทางปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน 5 ช่องทาง ดังนี้

1) ตรวจสุขภาพใจกับ MENTAL HEALTH CHECK-IN หรือ www.วัดใจ.com
2) DMIND บนแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”
3) Sati App สามารถดาวน์โหลดฟรี ให้ท่านมีพื้นที่ออนไลน์สำหรับเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป อายุตั้งแต่ 12 ปี ที่รู้สึกเครียด ทุกข์ใจ รู้สึกอยากทำร้ายตนเองหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่และท่านต้องการใครสักคนที่จะรับฟังโดยไม่ตัดสินคุณ
4) สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม.
5) Samaritans of Thailand ศูนย์รับฟัง กรุงเทพฯ โทร.02-113-6789 กด 1 ทุกวัน เวลา 12.00-22.00 น. ศูนย์เชียงใหม่ โทร.053-225977 ถึง 78 ทุกวัน เวลา 19.00-22.00 น.

Related posts