ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับ Mr. Higuchi Keiichi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับ Mr. Higuchi Keiichi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องรับรองตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
และคณะผู้บริหารตำรวจภูธรภาค 5
ให้การต้อนรับ Mr. Higuchi Keiichi
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือระหว่างหน่วยงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น และผู้ที่พำนักอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5 ณ ห้องรับรองตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Related posts