###นายก อบจ. ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ อ.บรรพตพิสัย ต.ตะเคียนเลื่อน ต.ยางตาล ###

วันที่ 18 มกราคม 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นางสาวกรวลี แม้นพยัคฆ์ ส.อบจ.เขต 7 อ.เมือง, นายกานตพงศ์ ใจแก้ว ส.อบจ. เขต 1 อ.โกรกพระ โดยมี นางสรามาศ สุขเอี่ยม รักษาการ ผอ.รพ.สต. บ้านเกาะหงส์ นายก อบต.ตะเคียนเลื่อน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ให้การต้อนรับ ณ รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์

โดย นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ยืม) จำนวน 4 ราย ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งพบปะพูดคุย พร้อมให้กำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ยืม) ดังกล่าวได้แก่

1. นางสนอง เพิ่มสิน บ้านเลขที่ 45 ม.8 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประสงค์ขอยืมเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน
2. นายประชุม ประสิทธิ์ บ้านเลขที่ 47/1 ม.11 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประสงค์ขอยืมรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้
3. นางลมูล สุริต บ้านเลขที่ 10 ม.7 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประสงค์ขอยืมเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน
4. นางเม้ย เกิดเกตุ บ้านเลขที่ 66/2 ม.9 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประสงค์ขอยืมเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน

ต่อจากนั้น นายก อบจ. และคณะ ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ณ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ยืม) จำนวน 2 ราย โดยมี นางสุกัญญา คล้อยเอี่ยม ผอ.รพ.สต. บ้านเชิงเขาคีรี ผู้นำชุมชน อสม. ให้การต้อนรับ

กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ยืม) ดังกล่าวได้แก่

1. นายสุพล นับถือสุข บ้านเลขที่ 25/1 ม.4 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประสงค์ขอยืมรถสามล้อโยกมาตรฐาน
2. นางประนอม บ้านเลขที่ 3 ม.1 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประสงค์ขอยืมรถสามล้อโยกมาตรฐาน

โดยก่อนหน้านี้

เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 17 มกราคม 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกอบจ.นครสวรรค์ และนางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ โดยมี นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช ส.อบจ. อำเภอบรรพตพิสัย เขต 2, นายขวัญชัย บุญสุวรรณ
ผอ.รพ.สต.บ้านคลองสองหน่อ นายสุวัช เฮงฮัว นายกอบต.ตาสัง ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองหน่อ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์ให้ยืมและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โดย อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขตที่ 3 นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตจ.นครสวรรค์ ในด้านการจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เช่น ไม้เท้า รถนั่ง เบาะรองนั่ง สามล้อโยก เตียง ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

Related posts