สวรรคโลกเดินหน้าการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการควบคุมผลิตภัณท์ยาสูบจังหวัด สุโขทัย

เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่18มค2567 ณ.ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นาย อนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อำเภอสวรรคโลก ทั้งนี้ นาย รัชกร คำถาเครือ สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลกได้กล่าวรายงานการประชุมและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อำเภอสวรรคโลก ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งเข้าร่วมประชุม อนึ่งการประชุมได้มีวาระ เรื่องกฏหมายพระราชบัติญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ผลการดำเนินงาน สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องอฝดื่มแอลกอฮอร์ แนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการควบคุมการการบริโภคเครื่องดื่มแอลกลฮอร์และยาสูบอำเภอสวรรคโลกปีงบประมาณ2567

แผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์แห่งชาติ พ.ศ.2567 พร้อมขอความร่วมมือประชาสัพธ์ความรู้และความอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้แลกเปลี่ยนความคิด เห็นข้อนำเสนอในนโยบายการขับเคลื่อน ในเวทีนี้ด้วย จนถึงเวลา 11.30น.
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

Related posts