แสดงความยินดี โรงพยาบาลลานนา ขึ้นประธานชมรม รพ.เอกชน จ.เชียงใหม่ – ลำพูน ปี 2567 .

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด … นายแพทย์ พัฒนา โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเทพปัญญา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ นพ.ศศินทร์ ศรีสกุล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน คนใหม่ เพื่อดูแลและกำกับกิจกรรมครือข่ายด้านธุรกิจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนต่อไป
.
///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts