วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการและสมาชิกลูกเสือไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยนำ ผ้าห่มนวม 80 ผืน ถุงเท้านักเรียน ขนมปัง ขนมต่างๆ จำนวน 80 ชุด และเงินสดจำนวน 80 ซองๆละ 50 บาท มอบเป็นของขวัญและให้กำลังใจแก่นักเรียนชาวดอยทั้งโรงเรียน จำนวน 80 คน

โดยมี นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หาร และคณะครู พร้อม นางวาสนา บุญชุม บ้านทุ่งพร้าว แม่สะเรียง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2567 อย่างดียิ่ง
จนทำให้เด็กๆ ดีใจเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณแม่ครูศิรานุช อ่อนอ้น, นางวนิดา สิทธิน้อย, น.ส.บุญแพง สุวรรณโสด, นางมณีการต์ หอมชื่น,
นางเบญจพรรณ เตชะกุล
ผู้ใหญ่ใจดีที่ไปร่วมบุญสนับสนุนเด็กนักเรียนบนดอยในครั้งนี้ ขอให้ได้รับบุญกุศลโดยทั่วกัน

 

Related posts