###ผู้ใจบุญร่วมกันนครสวรรค์ช่วยเหลือใส่ขาเทียมให้ผู้พิการ###

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่12 มกราคม 2567 นางสุดารัตน์. ศิวสิริการุณย์ หัวหน้างานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 2 เปิดเผยว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566

ได้มีการช่วยเหลือผู้พิการ ขาขาด ชื่อนายสมคิด จันทร์หอม ซึ่งมีร่างกายไม่แข็งแรง ต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละ 3 ครั้ง โดยได้รับการติดต่อประสานงานจากนายทนงศักดิ์ ชีวินโชติมา และผู้พิการท่านนี้ได้ใส่ขาเทียมมาเป็นเวลานานแล้ว ลักษณะขาเก่า สกปรก มีราขึ้นโดยรอบขอบ แตก ร้าวหลายที่ เจ้าตัวก็ซ่อมแซมเองโดยใช้สก๊อตเทปและแผ่นพลาสเตอร์มาแปะ พอดิฉันเข้าไปสำรวจ เบื้องต้นได้ติดต่อสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ ให้มาช่วยเหลือ โดยมอบปัจจัย สิ่งของต่างๆ และได้ ติดต่อไปทางโรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ เพื่อที่จะทำขาเทียมให้ใหม่


วันนี้ได้รับข่าวดีจากนายสมคิด จันทร์หอม ว่าขาเทียมใหม่ที่ทางโรงพยาบาลทำให้เสร็จแล้ว ดีใจ ปลื้มใจค่ะ ที่ช่วยผู้พิการท่านนี้ได้สำเร็จ โดยได้ขาใหม่ ที่ดีและแข็งแรง ช่วยให้ผู้พิการท่านนี้ได้ใช้ชีวิต ในโลกใบนี้ อีกยาวนาน
หัวหน้ากลุ่มงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 2 ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีและผู้ให้การสนับสนุน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมด้วยช่วยกันมา ณโอกาสนี้

Related posts