###ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้กำลังใจนักเรียนตัวแทนไปแข่งขันสารานุกรมไทยระดับประเทศ###

เมื่อเวลา 16:00 น. วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องทำงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ไลออน ดร. ผกาพรรณ ฮั่นตระกูลตระกูล ประธานพื้นที่จัดการแข่งขันสารานุกรมไทยจังหวัดนครสวรรค์ และไลออนกิตติ. ชูสว่าง นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ นำ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ที่จะเข้าแข่งขัน การประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเด็กชายชัชทพล อุ่นศรี โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ที่เป็นตัวแทนการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรมไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าพบ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง ท่านขอแสดงความยินดีและให้กำลังใจ กับนักเรียนและ คณะครูที่จะไปแข่งขัน ในระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 7:00 – 16.30 น ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่. กรุงเทพฯ

เป็นการแข่งขันระดับประเทศ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ขอให้ เตรียมตัวให้พร้อมและ แข่งขัน อย่างเต็มที่เต็มความสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ส่วนผลจะเป็นประการใดขอให้ทำเต็มที่ก็เพียงพอ อีกทั้งขอให้การเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้เดินทางอย่างปลอดภัยและกลับมาโดยสวัสดิภาพ
นอกจากนี้ ไลออน ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล ประธานพื้นที่จัดการแข่งขันสารานุกรมไทยจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงิน ของสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ให้กับโรงเรียนที่ไปแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนละ 3,074.50 บาท อีกด้วย

Related posts