###สวัสดีเทศกาลปีใหม่มีหลายคณะ ยกทีมเข้าสวัสดีปีใหม่นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมหารืองานที่เกี่ยวข้อง###

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ที่เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ พร้อมแจกพระปิดตารุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว เพื่อความสิริมงคล โดยคณะที่เดินทางมา ได้แก่

1. นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ มีการปรึกษาหารือเรื่องการสนับสนุนช่วยเหลือ การให้ทุนการศึกษา การส่งเด็กประกวดดนตรี ประกวดร้องเพลง งานบึงบอระเพ็ดคอนเทสต์เฟสติวัล 2024
2. พตอ.โกมินทร์ สิงห์ขาว รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ซึ่งนายก อบจ.ได้ให้กำลังใจว่าให้สู้ต่อไป พร้อมให้ข้อคิดว่าตำรวจต้องมีวิวัฒนาการ ต้องรู้จักปรับตัว


3. นายเฮียบ สาแก้ว นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ ได้ปรึกษาหารือเรื่องวางท่อสูบน้ำส่งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในเขตอำเภอตาคลี
4. นางสาวจิตรา หมีทอง อดีตประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ ประธานกรรมการบริหาร อบต.หัวถนน อำเภอท่าตะโก
5. นางนันทนา คล้ายนุ้ย นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ สิบเอกคิมหันต์ ตลับนาค ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เชิญนายก อบจ.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ วันที่ 21 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด แนะนำการสร้างองค์กรให้มีความชัดเจน ให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
6. นายอนันต์ชัย ทับทิม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และคณะ
7. นายชานนท์ ปาทาน สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์เขตอำเภอพยุหะคีรี

Related posts