นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ปัญหาจุดความร้อนในภาคเหนือ พบมีจำนวนลดลง นับเป็นสัญญาณการเริ่มต้นที่ดี ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันปีนี้

วันที่ 11 ม.ค. 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุม

ทันทีที่นายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงได้เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้ประชุมทางไกลกับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และหน่วยงานภาคสนาม 3 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน และอุทยานแห่งชาติสาละวิน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการลงพื้นพบปะพูดคุยกับหลายภาคส่วนพบว่าจุดความร้อนในปีนี้ลดลงจาก 50 จุด เหลือเพียง 10 กว่าจุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นแก้ปัญหาฝุ่นควัน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภาคเหนือดีขึ้น โดยได้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ปัญหาฝุ่นควันเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งจากข้อมูลที่ปรากฏใน Gistda พบว่าในประเทศกัมพูชามีจุดความร้อนจำนวนมาก ด้วยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูกาลเผาป่าของประเทศกัมพูชา ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดต่อประสานงานกับนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมรับมือและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้านี้ โดยขอให้เตรียมยุทโธปกรณ์ให้พร้อม และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคน ตลอดจนให้ทุกหน่วยบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อคืนอากาศที่สะอาดให้กับประชาชน

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด และจุดเฝ้าระวัง ก่อนร่วมทำแนวกันไฟกับมวลชนในพื้นที่ พร้อมมอบเสบียงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟ และเยี่ยมชมอุปกรณ์เทคโนโลยีและอากาศยาน รวมถึงชมการสาธิตการดับไฟป่าทางอากาศยานด้วย

 

Related posts