โครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาสวนเกษตรพระทำวัดสันมะเกี๋ยง พืชผักผลผลิตแรกของปีสวนเกษตรพระทำ โคกหนองนาแห่งศรัทธา วัดสันมะเกี๋ยง

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โครงการ “โคกหนองนาแห่งศรัทธา@วัดสันมะเกี๋ยง”ณ วัดสันมะเกี๋ยง หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของวัดให้เกิดประโยชน์ ทั้งการปลูกผักสวนครัว สร้างชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกเรียนรู้ สืบสาน รักษาและต่อยอด แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์พัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยยึดหลักประสานการทำงานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ได้โชว์ผลผลิตแรกของปีกะหล่ำดอก จากโครงการ “โคกหนองนาแห่งศรัทธา@วัดสันมะเกี๋ยง” โดยมีพระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง/ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง พร้อมพระภิกษุสามเณรของวัดได้ช่วยกันปลูกพืชผักผลเกษตร เพื่อนำมาประกอบอาหารสำหรับพระภิกษุสามเณรในวัด หากมีเหลือมากพอจะนำแจกจ่ายชาวบ้านอีกด้วย

Related posts