###ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม ครู คศ.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จาก รร.นครสวรรค์ นั่งฝ่ายงบประมาณ###

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 9 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตฯ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันให้การต้อนรับ นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์ ครู คศ .3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครสวรรค์ ที่เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์เดินทางมาส่ง ประกอบด้วย นายพันศักดิ์ ศรีทอง อดีตผู้อำนวยการฯ นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นางธิชาพร ยอดกัณหา นางวนิดา จันทร์เขียว นางจินตนา พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะหัวหน้างาน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล

โดยนายชาญชัย ชนิดสะ กล่าวอวยพร นายสิงหวรรธน์ มาตราช กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารฯ ต่อจากนั้นเป็นการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แสดงการต้อนรับ และนำไปยังห้องทำงาน ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โดยนายชาญชัย ชนิดสะ กล่าวอวยพร ให้ข้อคิด พร้อมนั่งเก้าอี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี

Related posts