มูลนิธิขาเทียมฯ อบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์ในโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน

วันที่ 8 มกราคม 2567 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เปิดอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องขาเทียม กายอุปกรณ์ การสั่งการรักษาและการประเมิน สำหรับแพทย์ ตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน งบประมาณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม นายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และแพทย์ประจำมูลนิธิฯ ร่วมให้ความรู้ แก่แพทย์ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2567 ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Related posts